Mogelijkheden om het inkomen te verruimen binnen de bijstand

Voor mensen met een bijstandsuitkering zijn verschillende mogelijkheden via gemeente of het rijk om het besteedbaar inkomen te verhogen. Sommige daarvan zijn afhankelijk van de gezinssituatie. Hieronder zullen wij enkele van deze mogelijkheden benoemen.

Kwijtschelding gemeentelijke- en waterschapsbelastingen

Huur of koop je een eigen woning? Dan krijg je een aanslag van de gemeente voor gemeentelijke belastingen. Daarnaast krijg je een aanslag van Waterschap voor waterschapsbelasting. Mensen met een minimum inkomen en weinig vermogen (spaargeld en dure spullen) kunnen (gedeeltelijke) kwijtschelding aanvragen voor deze belastingen.

Om te bepalen of je voor kwijtschelding in aanmerking komt, kijkt de gemeente eerst naar het vermogen. Is het vermogen niet voldoende om de belasting te betalen? Dan rekent de gemeente uit welk bedrag u per jaar hoeveel van de belastingen je moet betalen. Hiervoor is wel een betaalregeling te treffen. De betalingscapaciteit kan ook op € 0,- worden gesteld, dan hoef je niks te betalen.

Kijk op de website van je gemeente of neem contact op met het Werkplein voor meer informatie.

Bijzondere bijstand

Heb je een laag inkomen, dan kun je Bijzondere bijstand aanvragen voor noodzakelijke kosten. Dat zijn kosten die door persoonlijke omstandigheden gemaakt moeten worden en die je niet van je normale inkomen kan betalen. Ook kunnen deze kosten nergens anders gedeeltelijk of volledig vergoed worden, bijvoorbeeld via de zorgverzekering. Voorbeelden waarvoor bijzondere bijstand aangevraagd kan worden: eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp, maaltijdvoorziening, rechtsbijstand, stofzuiger/koelkast/etc., beschermingsbewind en budgetbeheer.

Bijzondere bijstand kan bestaan uit een vergoeding of een lening.

Voor meer informatie over wat er vergoed wordt kun je contact opnemen met het Werkplein

Individuele inkomenstoeslag

Heb je al minimaal 3 jaar een minimuminkomen en heb je geen uitzicht op werk? Dan heb je misschien recht op individuele inkomenstoeslag. Dit is een toeslag die je 1 keer per jaar kan krijgen. Belangrijke voorwaarde is dat je de afgelopen 36 maanden zelf veel hebt gedaan om een beter inkomen te verkrijgen (bijvoorbeeld veel solliciteren, opleiding, stages, enz.).

Voor meer informatie en het aanvragen kun je contact opnemen met het Werkplein.

Sport- en cultuurfonds

Veel gemeentes kennen speciale regelingen met vergoedingen voor sport en cultuur voor volwassenen met een minimum inkomen. Deze regelingen zijn sterk per gemeente afhankelijk.

Kijk op de website van je gemeente of neem contact op met het Werkplein voor meer informatie.

Het Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum.

Aanmelding bij het jeugdsportfonds kan alleen door een intermediair (hulpverlener of gemeente). Zie jeugdsportfonds.nl voor de voorwaarden voor een intermediair.

Toeslagen

Als uw inkomen niet genoeg is om alle vaste lasten te kunnen betalen kunt u recht hebben op bepaalde toeslagen. Kijk voor een proefberekening op www.toeslagen.nl.

• Zorgtoeslag: Woon je alleen en is je inkomen niet hoger dan een bepaald bedrag  per jaar of woon je samen en is jullie gezamenlijke inkomen niet hoger dan een bepaald  per jaar? Dan heb je mogelijk recht op zorgtoeslag.

• Huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, is afhankelijk van de huur en evt. servicekosten en het (gezamenlijke) inkomen

• Kindgebondenbudget: Heb je 1 of meerdere kinderen waarvoor je kinderbijslag ontvangt? Dan heb je mogelijk recht op kindgebondenbudget. Hoe hoog je inkomen en vermogen mag zijn hangt af van het aantal en de leeftijd van de kinderen.

• Kinderopvangtoeslag: Heb je 1 of meerdere kinderen waarvoor je kinderbijslag ontvangt en die naar een kinderdagverblijf gaan? Dan heb je mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Belangrijke voorwaarde is dat je moet werken of studeren in de uren dat de kinderen naar de kinderopvang toe gaan. Hoe hoog je inkomen en vermogen mag zijn hangt af van het aantal en de leeftijd van de kinderen.