Preventieve hulp: de gouden kans onder coaching

Preventieve hulp: de gouden kans onder coaching

Het liefst wil je financiële problemen voorkomen. Geldzorgen bij je medewerkers hebben immers direct invloed op de manier waarop er gepresteerd wordt op de werkvloer. We kennen allemaal de voorbeelden van de medewerker die strak van spanning verbaal uithaalt naar een collega. Na het gesprek blijkt vaak dat dit gedrag het topje van de ijsberg is en het gevolg van een langslepende (financiële) kwestie. 

Geldzorgen bij je medewerkers voorkomen? Zó pak je dat aan

Het liefst wil je loonbeslag bij medewerkers vóór zijn, want de stress die dit met zich meebrengt is groot. Daarnaast brengt het, vanuit zakelijk oogpunt bezien, veel kosten met zich mee. Denk aan de kosten voor verzuim, administratie, vervanging etc. Uit onderzoek blijkt dat dit bedrag al snel oploopt tot € 250,-. Per dág. 

Gelukkig zijn er een aantal zaken die je direct kun oppakken om het niet zover te laten komen. Dat start met het opheffen van het taboe op geldproblemen, zodat er ruimte ontstaat voor een open gesprek. Hierin zijn nog veel slagen te maken, blijkt uit een onderzoek van het NIBUD, dat laat zien dat veel werkgevers pas van de problemen van hun werknemer op de hoogte zijn als er ernstige betalingsachterstanden zijn of zelfs al loonbeslag gelegd. 

Graag verwijzen we je naar deze speciale pagina voor werkgevers, hr-managers en leidinggevenden. Je vindt er allerlei preventieve mogelijkheden die je verder helpen.
Ons advies? Kijk er even naar, ook met de schuldengolf die corona met zich meebrengt in gedachten… Want één ding is zeker, daar zitten ook één of meerdere van jouw medewerkers tussen. Ook als je dit niet verwacht.