Signalen van financiële problemen

Signalen van financiële problemen
Mensen met schulden zijn feitelijk overspannen. Schulden en financiële problemen leiden tot stress. Stress leidt tot verminderd functioneren. En meestal zijn er wel signalen die duiden op dat verminderd functioneren. Maar welke signalen zijn dat en hoe zijn die te herkennen?
Belangrijke signalen van buitenaf zijn de zogeheten important life events, die, los van de persoon, stress kunnen veroorzaken. Important life events zijn grote gebeurtenissen in het leven die doorgaans niet zo vaak voorkomen. Te denken valt aan een scheiding, overlijden van een partner of een verhuizing. Het is bij dit soort gebeurtenissen goed om alert te zijn op de mogelijke financiële consequenties.
Maar ook zonder deze gebeurtenissen kunnen mensen zelf signalen afgeven die duiden op een moeilijke financiële situatie. In de literatuur over stress bestaat consensus over de verschillende stijlen die iemand kan hanteren om stress aan te pakken. De stijlen zijn: vechten, vluchten of bevriezen.  Bij vechten gaat iemand actief op zoek naar een oplossing, al hoeft dat niet te betekenen dat dit de juiste oplossing is. Bij vluchten en bevriezen gebeurt dit niet. Welke stijl iemand hanteert, hangt mede van de persoonlijkheid af. Dus mensen gaan er verschillend mee om.
Bij de vechtstijl  kan het concreet betekenen dat iemand actief op zoek gaat naar adequate hulp. Maar het kan ook betekenen dat een persoon gevoelig is voor fraude of wetsovertredingen. Ook gebeurt het dat mensen geld van anderen willen lenen onder het mom van iets kleins (“ik ben mijn pinpas kwijt”).
Bij vluchten en bevriezen hanteren de mensen geen actieve manier. Ze drinken overmatig alcohol bijvoorbeeld. Of ze trekken zich terug uit de sociale omgeving. Afspraken worden daarbij afgezegd, kinderen komen niet meer op verjaardagsfeestjes, de post wordt niet meer opengemaakt of de telefoon wordt niet meer opgenomen.
In de relatie werkgever-werknemer zijn loonbeslagen een belangrijk signaal. Daarnaast vraagt een werknemer vaak om een lening of een voorschot op het salaris of vakantiegeld. Ook wil een werknemer graag veel overuren maken of nachtdiensten draaien. Ziekmeldingen of verzuim komen eveneens veelvuldig voor bij financiële problemen.
Herkent u bovengenoemde signalen, dan is het goed om hierover het gesprek aan te gaan. De beste hulp is verwijzing naar de gemeentelijke schuldhulpverlening of naar een NEN gecertificeerd budgetcoach. Zij pakken de problemen op een deskundige en onpartijdige manier op. Onze budgetcoaches kunnen daarbij helpen. Wilt u meer weten over wat zij kunnen doen? Neem gerust contact op!
Tel. 072-540 91 75
info@budgetcoach.nl