Speciale pagina met preventiemaatregelen voor werkgevers

Speciale pagina met preventiemaatregelen voor werkgevers

Het is, ook nu Prinsjesdag achter de rug is, duidelijk dat dit najaar voor veel mensen een uitdagend najaar wordt. Corona heeft al langere tijd veel gevolgen, ook voor de medewerkers binnen jouw organisatie. Naast problemen op financieel gebied maken veel mensen zich zorgen. Omdat ze bang zijn om ziek te worden. Omdat ze zich minder vrij voelen. En omdat ze stress ervaren in de breedste zin van het woord. 

Financiële stress? Minder prestatie

Natuurlijk wil je als werkgever het liefst voorkomen dat je collega’s spanning ervaren als gevolg van geldzorgen. Ze hebben, los van de persoonlijke impact, immers direct invloed op de werkvloer. Minder concentratie, vaker ziekmelden, een lagere productiviteit en een minder positieve bijdrage binnen het team: de consequenties laten zich raden.

Doorbreek het taboe

Maar je kúnt iets doen om dit te doorbreken. En dat start met het opheffen van het taboe. We hebben speciaal voor werkgevers, hr-managers en leidinggevenden een pagina ingericht op onze website. Je leest er allerlei preventieve maatregelen die je vandaag nog toe kunt passen. Nog vragen? Of graag een casus bespreken? Neem vrijblijvend contact met ons op. Want alleen ga je sneller. Maar samen kom je verder.