Hulp bij geldzorgen aanbieden? Besteed ook aandacht aan jonge medewerkers

Heb je als organisatie veel jonge medewerkers in dienst? Op financieel gebied is dit een kwetsbare doelgroep: uit verschillende onderzoeken blijkt niet alleen dat medewerkers van 18 tot en met 35 jaar eerder betalingsachterstanden en andere financiële problemen kunnen hebben, maar ook dat jonge medewerkers gevoelig zijn voor geldzorgen. En sinds 2021 zijn de geldzorgen onder deze doelgroep alleen maar toegenomen.

Als werkgever kun je hierin een groot verschil maken door deze doelgroep te verwijzen naar een budgetcoach. Daar leren ze de financiële skills die ze nodig hebben voor de grote levensgebeurtenissen waar ze mee te maken krijgen. 

Waarom is deze doelgroep zo gevoelig voor geldzorgen?

Vanaf je achttiende verjaardag draag je opeens veel financiële verantwoordelijkheid. Er zijn niet alleen meer verplichtingen die je moet betalen, zoals een zorgverzekering, je bent ook zelf in staat om contracten, abonnementen en leningen af te sluiten. 

En dat terwijl de hersenen tot en met 25 jaar eigenlijk nog niet volledig zijn ontwikkeld. Hierdoor zijn jonge medewerkers nog niet in staat om de financiële risico’s op de lange termijn in te zien. Ze zijn impulsiever dan oudere werknemers en worden beïnvloed door leeftijdgenoten en de berichten die ze op social media zien. Uit eerder onderzoek van het Nibud in 2019 bleek al dat maar liefst 1 op de 5 jongeren van 18 tot 26 jaar te maken heeft met ernstige betalingsproblemen

Volgens onderzoek van SNS Bank maken jongeren tussen de 18 en 35 jaar zich ook zorgen om de kleine uitgaven die ze elke maand doen. Mede door beelden op social media, worden jongvolwassenen vaker verleid om een koffie of een luxe broodje te kopen. Deze kleine uitgaven tellen op. Volgens het onderzoek van SNS Bank geeft deze groep er gemiddeld 130 euro per maand aan uit. 

Grote levensgebeurtenissen, weinig vermogen

Maar het zijn niet alleen de kleine uitgaven die voor financiële stress zorgen. Jongvolwassenen hebben vaak nog geen tot weinig eigen vermogen opgebouwd, terwijl ze wel te maken krijgen met flexibele arbeidscontracten, studieschulden en stijgende prijzen in de winkels. Deze groep werknemers krijgt te maken met grote levensgebeurtenissen, zoals zelfstandig wonen, het kopen van een eerste huis, samenwonen met een partner en het krijgen van een kind. Levensgebeurtenissen die van grote invloed zijn op de financiële situatie, en die extra uitdagend zijn ten tijde van inflatie, dure energierekeningen en stijgende huizenprijzen.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat eenderde van de Nederlanders in 2023 last had van financiële stress. In 2021 was dit nog 22 procent. Daarvoor nam het aantal mensen dat hier last van had juist af; sinds het CBS in 2013 de geldzorgen onder Nederlanders begon te meten, is van 2021 tot en met 2023 pas de eerste stijging te zien. En hoewel geldzorgen in elke leeftijdsgroep zijn toegenomen, waren het vooral de 18- tot 25-jarigen die zich zorgen maakten. 

Dit uitte zich eind 2023 bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ipsos voerde onderzoek uit onder jongeren van 18 tot en met 34 jaar, in opdracht van de NOS, naar de belangrijkste thema’s bij de verkiezingen. Het belangrijkste thema bij het bepalen van hun stem bleek de woningmarkt te zijn, met zorgen om rond te komen, in combinatie met de oplopende prijzen, als tweede belangrijkste thema.

Jonge werknemers met geldzorgen helpen

Werkgevers kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren van geldzorgen bij (jonge) medewerkers. Dat is niet alleen van belang voor de medewerkers, maar ook voor de werkgevers zelf. Medewerkers ervaren niet alleen een toename van stress, maar ook een slechtere fysieke gezondheid. Als resultaat hiervan zijn ze minder productief en hebben ze minder concentratie

De klachten kunnen ook resulteren in ziekteverzuim. Uit het onderzoeksrapport van Nibud ‘Personeel met Schulden’ (2017) blijkt dat een medewerker met schulden zeven dagen extra ziekteverzuim per jaar opneemt als gevolg van de financiële problemen.

Vooral als leidinggevende of HR-medewerker kun je een cruciale rol spelen in het signaleren van geldzorgen bij alle medewerkers. Hier lees je meer over onzichtbare signalen die kunnen wijzen op geldzorgen -en problemen. Het is goed om je bewust te zijn van de financiële kwetsbaarheid van jonge medewerkers. Vooral bij deze doelgroep geldt bovendien: hoe eerder de geldzorgen, of eventuele geldproblemen, worden opgelost, hoe makkelijker dat zal zijn én hoe langer ze er profijt van zullen hebben.  

Signalen dat jonge medewerkers last hebben van geldzorgen

Als jonge medewerkers de volgende signalen laten zien, kan dat wijzen op geldzorgen. Wanneer ze:

  • Vragen om meer te kunnen werken;
  • Naast deze baan nog een extra baantje hebben;
  • Niet meedoen aan sociale activiteiten;
  • Wisselende telefoonnummers hebben;
  • Een verslechterende persoonlijke hygiëne laten zien;
  • Last hebben van concentratieproblemen of andere stressgerelateerde symptomen.  

Ook de grote levensgebeurtenissen die we eerder in het artikel noemden, zoals het kopen van een huis en het krijgen van een kind, kunnen financieel stressvolle situaties zijn. Het doorgeven van een nieuwe situatie in de persoonlijke sfeer, kan een mooie gelegenheid zijn om het gesprek over geldzorgen te beginnen. 

Gesprek over geldzorgen

Houd er rekening mee dat geldzorgen een gevoelig onderwerp zijn, dus bespreek dit altijd 1-op-1 met een (jonge) medewerker. Begin eerst met de aanleiding van het gesprek (een levensgebeurtenis of een opgemerkt signaal) en vraag of de medewerker zich hierin herkent en/of hoe het met hem gaat

Zowel de signalering als het gesprek kan op vrijwel dezelfde manier aangepakt worden als bij een oudere medewerker. Heb je hiervoor handvatten nodig? Download dan onze checklist Medewerkers met geldzorgen helpen’. 

Bij jonge medewerkers is het wel van belang op de hoogte te zijn van waarom dit zo’n financieel kwetsbare doelgroep is. Het is nog belangrijker om zonder vooroordelen het gesprek te voeren, empathisch naar de situatie te luisteren en de geldzorgen serieus te nemen

Verwijs door naar een budgetcoach

Volgens het Nibud zullen jongeren minder geldstress ervaren als ze actief sparen en hun geldzaken bijhouden. Beter plannen en geloof in eigen kunnen zal samen gaan met positief financieel gedrag. Een budgetcoach kan hier bij uitstek bij helpen. 

Een budgetcoach is daarnaast goed op de hoogte van de hulp die jongeren in hun eigen gemeente kunnen krijgen. Vanwege de toename van geldzorgen (onder jongeren) worden er steeds meer initiatieven opgezet. Tot en met eind januari werkt de gemeente Rotterdam bijvoorbeeld samen met influencers om Rotterdamse jongeren hulp te bieden bij geldzorgen. Zo zijn er op landelijke en regionale schaal veel initiatieven die een verschil kunnen maken

Ten slotte schamen jongeren zich vaak voor hun geldzorgen en -problemen. Een budgetcoach is onafhankelijk, waardoor ze zeker weten dat hun situatie discreet, anoniem en vertrouwelijk wordt behandeld. 

Goede start van 2024

Een goede aanleiding om te communiceren over budgetcoaching is daarnaast het aanbreken van het nieuwe jaar en alle veranderingen die 2024 met zich meebrengt, bijvoorbeeld op het gebied van toeslagen. Wanneer een medewerker bijvoorbeeld meer wil werken (signaal van geldzorgen), of een salarisverhoging heeft gekregen, kan dit gevolgen hebben voor de toeslagen.

De start van het nieuwe jaar is niet alleen een mooie gelegenheid om het 1-op-1 gesprek over geldzorgen te beginnen, maar ook om de geboden hulp weer eens onder de aandacht te brengen. Denk aan communicatieve uitingen, zoals posters met QR-codes, om budgetcoaching laagdrempelig aan te bieden. Wij zetten dit in voor diverse organisaties in verschillende branches, vraag ons naar meer informatie.

Nog geen budgetcoach ingeschakeld?

Wil je jouw casus bespreken? Neem dan vrijblijvend contact op met Budgetcoach.nl via info@budgetcoach.nl of 085 – 273 58 41 om de mogelijkheden te bespreken.