‘Financiële stabiliteit is essentieel onderdeel van vitaliteit’, Merel van Dorp, Vitality Manager bij FrieslandCampina

‘Grip op de financiën heeft een grote invloed op het welzijn en de inzetbaarheid van medewerkers.‘ Aan het woord is Merel van Dorp, Vitality Manager bij FrieslandCampina. Zorg hebben voor elkaar is onderdeel van het DNA van de organisatie, als de coöperatie die FrieslandCampina is. Daar horen niet alleen fysieke en mentale zorg bij, maar ook financiële zorg, aldus Van Dorp.

In maart lanceerde FrieslandCampina het programma Boest Helpt. De organisatie had al langer het vitaliteitsprogramma Boest, maar gaat sindsdien een stap verder door ook preventieve hulp aan te bieden en de zorg nog laagdrempeliger te maken. 

‘Dat is met de gedachte: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’, legt Van Dorp uit. ‘Ook als je nog niet bent uitgevallen, of als het eigenlijk nog relatief goed met je gaat, is het belangrijk om hulp te krijgen. We willen medewerkers graag ondersteunen bij hun welzijn. Welzijn is daarbij breder dan alleen de fysieke gezondheid.’

Merel van Dorp, Vitality Manager bij FrieslandCampina
Merel van Dorp, Vitality Manager bij FrieslandCampina

Hulp van externe experts als Budgetcoach.nl

‘Voor het programma hebben we een aantal partners gevonden bij de welzijnsthema’s die we belangrijk vinden en waarvan we, door middel van gezondheidschecks en gesprekken bij medewerkers, hebben gemerkt dat deze in de organisatie spelen. Deze thema’s zijn: mentale begeleiding voor medewerkers die niet lekker in hun vel zitten, fysiotherapie voor medewerkers met fysieke klachten, budgetcoaching voor medewerkers met geldzorgen, hulp bij het stoppen met roken en hulp bij andere verslavingen.

Eén van de partners is Budgetcoach.nl en het partnerschap bevalt ons goed. Vooral het creatief meedenken om de hulp en alles daaromheen aan te laten sluiten op de organisatie, ervaren wij als heel prettig. Ook hoor ik goede feedback van medewerkers over de coaches en de gesprekken die ze hebben gehad. En als ik iets nodig heb, wat betreft informatie of iets administratiefs, wordt dit heel snel opgepakt. Dat geeft vertrouwen.’

Redenen om in te zetten op budgetcoaching en vitaliteit

‘We willen goed voor onze mensen zorgen. Dit betekent niet dat medewerkers helemaal geen eigen verantwoordelijkheid dragen. We nemen niet iedereen aan het handje mee – dat kan ook helemaal niet met de grootte van onze organisatie, maar de basis moet goed geregeld zijn’, vertelt Van Dorp.

Er zijn echter ook bedrijfseconomische redenen om in te zetten op financiële hulp en vitaliteit in het algemeen. ‘Als iemand met financiële problemen die eigenlijk nog prima op te lossen zijn, hier geen hulp voor zoekt en uiteindelijk in de schuldhulpverlening terechtkomt, zie je dat er meer verzuim ontstaat. Je ziet iemand minder op de vloer. En als diegene wel op de vloer is, is er sprake van een verminderde productiviteit. Hierdoor loont het om preventief hulp aan te bieden.

Andere organisaties die nog niet inzetten op budgetcoaching en vitaliteit, zou ik ook willen meegeven dat het met deze krappe arbeidsmarkt moeilijk is om mensen aan te trekken en te behouden. Hulp bieden aan je medewerkers kan de sleutel zijn tot aantrekkelijk werkgeverschap. Natuurlijk is het een investering en moet je hierdoor intern iedereen overtuigen, maar eigenlijk is het een simpele businesscase: investeren in (preventieve) hulp is investeren in je medewerkers. 

Zelf ben ik oprecht trots op wat we als bedrijf kunnen betekenen voor onze mensen en deze reactie hoor ik vaker van medewerkers. Zelfs als je nu niet direct hulp nodig hebt, is het fijn om te weten dat deze beschikbaar is.’

Medewerkers bereiken

Op zowel de website van Boest Helpt als de pagina waar medewerkers zich kunnen aanmelden voor budgetcoaching wordt benadrukt dat de hulp gratis en anoniem is. ‘We werken natuurlijk met en voor onze boeren. Bij veel medewerkers heerst er de mentaliteit dat ze hun eigen boontjes moeten doppen. Zeker in de productietak ligt er toch nog een taboe op hulp zoeken en aanvaarden’, vertelt Van Dorp.

‘Het is nog niet voor elke werknemer vanzelfsprekend dat er besproken kan worden wat voor ondersteuning of zorg ze nodig hebben. Zeker als het gaat om de mentale gezondheid of financiële zorgen. De eigen regie hebben op het aanmelden voor de beschikbare hulp, en dit anoniem kunnen doen, kan de drempel naar hulp enorm verlagen’.

‘We promoten in onze communicatie altijd dat je het gesprek kunt aangaan met je manager als je ergens tegenaan loopt. Maar wanneer je dit niet wilt, bijvoorbeeld vanwege financiële problemen waar je je voor schaamt, kun je je anoniem aanmelden. Het was een belangrijke voorwaarde van ons programma dat de drempel zo laag mogelijk moest zijn.

Niet alleen het taboe maakt het ingewikkeld om medewerkers te overtuigen om hulp te zoeken, ook de verschillende groepen medewerkers. We hebben in Nederland ongeveer 8.000 medewerkers, verspreid over 24 locaties, waarvan drie kantoorlocaties en de rest fabrieken. Dit betekent dat je in de communicatie goed moet nadenken over de verschillende doelgroepen die je hebt en welke kanalen er zijn om deze te bereiken. Medewerkers in de productie werken bijvoorbeeld in ploegendiensten en zitten niet dagelijks achter hun laptop. Die bereik je eerder met een poster of flyer dan met een mailing.

Wij zetten zoveel mogelijk kanalen in om medewerkers te bereiken. Zo werken we bijvoorbeeld met lokale nieuwsbrieven en lichten we elk kwartaal één van onze diensten uit op onze digitale borden. Maar zelfs als je als medewerker rondloopt met stress, moet er een moment zijn waarop je denkt: ‘Nú ga ik ermee aan de slag’. Dit kan uit jezelf komen, maar dat is best lastig. Daarom leren we leidinggevenden om te herkennen of iemand niet lekker in z’n vel zit en hoe je het programma onder de aandacht brengt.

De kracht van een vitaliteitsprogramma als dit, is dat de verschillende experts ook weer naar elkaar kunnen verwijzen. Bij de lancering van het programma hebben we alle leveranciers aan elkaar laten presenteren wat hun diensten zijn. Wanneer een psycholoog merkt dat een medewerker geldzorgen heeft, wordt er verwezen naar budgetcoaching. En wanneer een fysiotherapeut merkt dat de lichamelijke klachten veroorzaakt worden door andere problematiek, kan hij of zij ook naar andere passende hulp verwijzen.’

Urgentie van budgetcoaching

‘Hoewel het programma in maart is gelanceerd, bieden we al vanaf november 2022 budgetcoaching aan, omdat de urgentie erg hoog was. Vanwege de hoge inflatie en gas- en energieprijzen kregen we bijvoorbeeld vragen vanuit medewerkers over goedkopere leaseauto’s of mededelingen dat medewerkers niet meer naar werk konden komen, omdat ze de benzine niet konden betalen. 

Ook voor die tijd hielpen we al medewerkers met loonbeslag, maar hier zit natuurlijk nog een hele groep voor die de hulp hard kan gebruiken. Dit zijn niet alleen mensen bij wie het water aan de lippen staat. Het bleek ook een grote groep te zijn die simpelweg behoefte heeft aan iemand die even meekijkt. 

Wat dat betreft is de afgelopen tijd voor veel mensen een wake up call geweest: het is niet alleen genoeg om nu rond te kunnen komen, maar het is ook belangrijk om een financiële buffer te hebben. De medewerkers hebben na hulp niet alleen minder geldzorgen, maar zijn ook financieel gezonder dan voorheen. Daar hebben ze profijt van nu de winter er weer aankomt en de benzineprijzen weer gaan stijgen.’

Impact van geldzorgen

‘Het laat zien hoe belangrijk het is om in te zetten op vitaliteit, waar financiële gezondheid een wezenlijk onderdeel van is. Het kan zo’n groot verschil maken wanneer je je geen zorgen hoeft te maken over of je volgende week een cadeau kunt kopen voor de verjaardag van je kind. Of als je kunt sparen voor een welverdiende vakantie. 

Mensen vragen weleens of je je als organisatie wel moet bemoeien met de financiële situatie van medewerkers. Dat is toch privé? Als je zelf in een financiële situatie zit waarbij je niet actief hoeft na te denken over dit soort dingen, vergeet je wat een impact geldzorgen kunnen hebben. Wanneer je als bedrijf het verschil kunt maken wat betreft de financiële stabiliteit van medewerkers, al is het er maar voor één medewerker, dan is dat het waard.’

Ook samenwerken?

Even sparren over een bepaalde casus? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@budgetcoach.nl of bel met 085 273 58 41.