Als je wilt dat mensen zich ontwikkelen dan zul je eerst de basis op orde moeten brengen’, Kirsten Eppink, consultant Duurzame Inzetbaarheid bij Doorzaam

Kirsten Eppink, consultant Duurzame Inzetbaarheid bij Doorzaam

‘Wij richten ons naast opleiding en ontwikkeling ook op gezondheid en werksituatie. Want als je wilt dat mensen zich ontwikkelen, dan zul je eerst de basis op orde moeten hebben.’ Aan het woord is Kirsten Eppink, consultant Duurzame Inzetbaarheid bij Doorzaam. Deze organisatie richt zich op het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. Doorzaam gelooft dat iedere uitzendkracht vitaal, veilig, vaardig en met plezier aan het werk kan. ‘Het is belangrijk dat mensen zowel mentaal als fysiek goed in hun vel zitten. En daar hoort ook een goede financiële gezondheid bij. Want als je je zorgen maakt over je financiële huishouding, dan heeft dat direct zijn weerslag op je situatie zowel in werk als in privé. Daarom vinden wij streven naar financiële zelfredzaamheid zo belangrijk. Het maakt mensen gelukkiger en daardoor duurzaam inzetbaar. En dat is een win-win situatie voor álle betrokken partijen.’

Duurzame inzetbaarheid begint met bewustwording

‘Wij richten ons op het stuk bewustwording. Via uitzendorganisaties, vakbonden, of vanuit zichzelf, kunnen uitzendkrachten zich voor verschillende diensten van ons aanmelden. Al onze diensten hebben als overkoepelend thema: het belang van eigen regie en het werken aan de eigen duurzame inzetbaarheid.’

Uit een eerder onderzoek van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) blijkt dat 90% van de leden te maken heeft met uitzendkrachten met financiële problemen.

Preventie, dáár begint het mee

‘Waar we ook op inzetten is preventie. Want voorkomen is, ook in dit geval, immers altijd beter dan genezen. Je ziet in de praktijk vaak dat er rondom life events financiële problemen kunnen ontstaan. Zo is er bijvoorbeeld een grote groep uitzendkrachten die geen toeslagen meer durft aan te vragen. Mensen zijn bang dat deze uiteindelijk terugbetaald moeten worden. Terwijl ze deze toeslagen eigenlijk wél nodig hebben om maandelijks rond te kunnen komen omdat ze anders hun vaste lasten niet fatsoenlijk kunnen betalen. Dat zijn schrijnende situaties. Maar ook mensen die jaren een vaste baan hebben gehad, en die vanwege allerlei redenen plots met wisselende inkomsten of een wekelijkse salarisbetaling te maken krijgen hebben het vaak moeilijk. En dat is, zeker nu in coronatijd, veel voorgekomen. Ook zijn er mensen die in een uitkeringssituatie terechtkomen en te lang moeten overbruggen voor de eerste uitkering gestort wordt’, aldus Kirsten.

Mensen die jaren een vaste baan hebben gehad, en die vanwege allerlei redenen plots met wisselende inkomsten of een wekelijkse salarisbetaling te maken krijgen hebben het vaak moeilijk. En dat is, zeker nu in coronatijd, veel voorgekomen. Ook zijn er mensen die in een uitkeringssituatie terechtkomen en te lang moeten overbruggen voor de eerste uitkering gestort wordt’, aldus Kirsten.

Zet een budgetcoach in voor snel resultaat

‘Het inzetten van een budgetcoach, bijvoorbeeld via budgetcoach.nl, is dan een prima optie. Doorzaam biedt een mooi traject aan op het gebied van budgetcoaching dat mensen helpt om weer overzicht te krijgen. Er zijn veel mensen die behoefte hebben aan financiële coaching. In sommige gevallen gaat dat om 2 of 3 gesprekken en komt er, nadat er één of meerdere betalingsregelingen zijn getroffen, weer ruimte in hun hoofd. Ook zakelijk gezien, dus meer vanuit de werkgeverskant is het slim om dit aan te pakken. Niet alleen omdat je een goede werkgever wilt zijn, maar ook omdat het veel verzuim (en dus kosten) scheelt. Je kunt je immers voorstellen hoeveel stress het geeft als iemand bijna uit zijn huis gezet dreigt te worden. Als mensen zich niet al ziek melden dan is er in elk geval sprake van serieus productiviteitsverlies.’

Budgetcoach.nl: prettige samenwerking én meedenkend partner

Kirsten: ‘Er wordt goed met ons meegedacht en er wordt gekeken naar wat we nog meer aan kunnen bieden om ervoor te zorgen dat onze uitzendkrachten financieel fit blijven. Ook draait er op dit moment een aparte pilot met een telefonische hulplijn. Dat is een nummer dat anoniem door de uitzendkracht gebeld kan worden. Mensen kunnen er vragen stellen en hun situatie voorleggen zonder dat de werkgever dit weet. Het helpt om schaamte te overwinnen, want er heerst nog altijd een taboe op alles wat met geld en zorgen daarover te maken heeft. Mensen hebben al snel een gevoel van falen en ze zijn bang om hun baan te verliezen als ze openheid over hun financiële situatie geven. Ook kan het heel prettig zijn voor beide partijen dat er met een externe coach gesproken kan worden in plaats van met een collega. Alhoewel er ook weer mensen zijn die juist wél graag intern alles op tafel leggen. Dat heeft ook met het karakter van de mens te maken: de een is wat introverter terwijl de ander juist het liefst zijn hart lucht. We zijn erg benieuwd hoe deze pilot met deze telefonische helpdesk gaat verlopen.’

Misverstand: kosten lager dan verwacht

‘Ik denk dat er nog vaak een misverstand is over de kosten van dit soort trajecten. Sommige werkgevers denken, ten onrechte, nog weleens dat dit een relatief duur traject is. Los van de zakelijke invalshoek, wil je gewoon goed voor je mensen zorgen zodat ze goed in hun vel zitten en gelukkig op de werkvloer rond lopen.’

Zó maak je het verschil

‘Je kunt, als hr-manager of leidinggevende, al snel het verschil maken door het onderwerp ‘financieel fit’ structureel en op een open manier op de agenda te zetten. Wanneer je niet zoveel tijd hebt is het heel eenvoudig om een budgetcoach in te zetten. Bijvoorbeeld op de werklocatie, of meer anoniem, bij de mensen thuis. Op die manier maak je het voor collega’s heel eenvoudig om vragen te stellen of samen even door de bankafschriften heen te gaan. Maar er zijn meer manieren: zet bijvoorbeeld een telefonische helpdesk in. Of stuur informatie met de loonstrook mee, organiseer een workshop over ‘leren budgetteren’ of leg flyers in de werkomgeving. ‘Zelf sluiten we binnenkort bij een uitzendorganisatie aan. Zij hebben een community waarbinnen specialisten op het gebied van duurzame inzetbaarheid actief zijn. Er wordt elke keer een ander thema behandeld. Dit keer komt René, van Budgetcoach.nl een presentatie geven over het waarom van budgetcoaching. Kortom mogelijkheden genoeg om met dit onderwerp aan de slag te gaan’, besluit Kirsten.

Meer informatie?

Even sparren over een bepaalde casus? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@budgetcoach.nl of bel met 085 273 58 41.

Ben je uitzendkracht of werkzaam voor een uitzendorganisatie en heb je te maken met geldzorgen? Neem dan direct contact op met Doorzaam. info@doorzaam.nl We kijken uit naar je bericht.